Beskyt vores bier: Livsgrundlaget for os alle

Beskyt vores bier: Livsgrundlaget for os alle

  Bier spiller en afgørende og fundamental rolle for vores økosystems og dermed egen overlevelse. Menneskets skæbne er dybt vævet sammen med bierne, og vores handlinger påvirker direkte deres velvære. I dette blokindlæg ser vi på, hvorfor det er afgørende at passe på vores bier, hvordan de er essentielle for landbruget, og hvad vi kan gøre for at støtte dem.

  Menneskets skæbne afhænger af bierne.

  Bier er nøglen til biodiversitet og pollination, hvilket sikrer produktionen af frugt, grøntsager og nødvendige fødevarer. Over 75% af verdens afgrøder afhænger af bestøvning, og bierne er hovedaktørerne i denne proces. Menneskets fødevaresikkerhed er direkte knyttet til biers trivsel. Der er forskellige holdninger til hvorvidt vi mennesker ville kunne overleve som race uden bierne, der er dog næppe tvivl om at der ville udbryde væsentlig hungersnød og at vores økosystem ville kollapse. Herfor er det at bevare en sund bestand af bier i hele verden ekstremt vigtigt.

  Biernes essentiel rolle i landbruget

  Bier bidrager til økosystemets balance og styrker landbrugsproduktionen. De forbedrer kvaliteten og mængden af afgrøder ved effektiv pollination. Et sundt bi-miljø understøtter landmænd og sikrer bæredygtig fødevareproduktion. Det er enormt ærgerligt og tåbeligt at en af de største trusler overfor vores bier, udover manglende habitat, her i Danmark er pesticider der netop bruges i landbruget. Langtidsvirkende insektgifte af den type ”neonikotinoider” har forskningsdokumenteret alvorlig skadelig langtidsvirkning på bierne.

  Støtte til vilde bier og biavlere

  For at bevare bierne skal vi støtte vilde bi-habitater og biavl. Plantning af bi-venlige planter, undgåelse af skadelige pesticider og støtte til lokale biavlere er konkrete skridt. Desuden er oplysning om biers betydning afgørende for at skabe bevidsthed og handling. *

  Afsluttende tanker

  Beskyttelsen af vores bier er en kollektiv opgave, der kræver handling på individ-, samfunds- og globalt niveau. Ved at forstå biers betydning og tage ansvar for deres trivsel, investerer vi i vores eget livsgrundlag og en bæredygtig fremtid. Une Mjød får sin honning fra 2 dedikerede biavlere som går op i bi-vældfærd. Vi har typisk 15 til 20 bistader stående på vores matrikel hvor bierne har perfekte muligheder, med eng, skov og egen lille sø. Det giver en god fornemmelse når vi om foråret kan se en million bier i gang med at bestøve alle vores frugttræer og honningen fra de stader indgår i flere af vores mjødvarianter. Vi gør hvad vi kan, kan du gøre mere for bierne hvor du bor?